Velkommen til Fjordklyngen

Generalforsamling i fjordklyngen 2. september klik på billed

Fjordklyngen er et samarbejde imellem 6 landsbyer :
Låstrup, Nr. Rind, Skals, Skringstrup, Sundstrup og Ulbjerg.Man vil samarbejde omkring bosætning, Erhvervsudvikling, forsamlingshuse/mødesteder, kollektiv trafik, kommunal service, miljø/energi, naturen - mellem landsbyerne og turisme/oplevelsesøkonomi.
Mere herom findes under punktet Temaer.

Vi arbejder ihærdig herigennem på at få mere liv og økonomi i landsbyerne gennem samarbejde. Dette skulle gerne munde ud i en bedre dynamik mellem Viborg kommune og de 6 landsbyer på mange områder. Politikerne i Viborg har med interesse fulgt vores udvikling og det håber vi fortsætter med gode resultater til følge.

 

Fjordklynge Bussen

Fjordklynge magasinet

Fjordklyngens øl

Kalender

Kalender - fjordklyngen
29. september 2020
17:30
19:30
GENERALFORSAMLING I ULBJERG LOKALRÅD
Tirsdag den 29. september kl. 19:30 i Grøndalscentret, Grøndalsvej 1A, Ulbjerg, 8832 Skals  
Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formanden aflægger beretning til godkendelse

4. Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse

5. Fasts"ættelse af kontingent. Forslag fra bestyrelsen er at vi fastholder kontingentet
     
7. Valg af 2 suppleanter

8. Valg af revisorer: Michael Mikkelsen og Erik Thorgaard

9. Oprettelse af Grønt-Team til vedligeholdelse af grønne områder etc.
 
11. Eventuelt
 
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen på: JSL4820@gmail.com
 
Generalforsamlingen afholdes uden hensyntagen til gældende retninglinier vedr. Covid-19.
 
Alle er velkomne!
Grøndalsvej 1A, Ulbjerg, 8832 Skals
Vis på Google-kort
Tilføj begivenhed til Google

Byerne i Fjordklyngen

Rul til toppen