Borgermøder i Fjordklyngen

Nu afholdes der 6 borgermøder om områdefornyelsen – et i hver by.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har bevilget 3 mio. kr. til områdefornyelsen, under forudsætning af at Viborg Kommune lægger 6 mio. kr. i projektet. Områdefornyelsesmidlerne udgør dermed en sum på 9 mio. kr.., som kan bruges til fysiske tiltag fx forbedring af torve og pladser eller etablering af nye mødesteder i landskabet mellem de seks byer.
Mød op til borgermødet i din by, få en orientering om forløbet og fortæl os, hvordan du synes, de 9 mio. kr. skal anvendes.

Rul til toppen