Sundstrup

 

Sundstrup ligger flot placeret ved Hjarbæk Fjord
mod syd og Lovns Bredning mod nord.

I 1967 blev den daværende færgeforbindelse
mellem Sundstrup og Virksund på vestsiden af
Louns Bredning nedlagt, og en vejdæmning blev
bygget.

Sundstrup er Viborg kommune eneste aktive
fiskerihavn, og særdeles kendt for
muslingefiskeri.

Havnen er også et kendt sted for mange bus-
turister, hvor den medbragte kaffe nydes til
fjordens aktiviteter og med udsigt til Ulbjerg Klint.

Området har et rigt fugleliv, og man kan dagligt
glæde sig over de mange fiskehejrer og sæler.

På havneområdet er der opstillet infotavler om
fugle i området.

Tanghuset ligger flot ud til Fjorden syd for
vejdæmningen. Tanghuset er i dag et lille
museum, som viser redskaber og historien om
tang og dens betydning langs Limfjorden.
I dag er Tanghuset også indrettet som primitivt
overnatningssted for kano/ kajak, cykel og
vandrefolk.
Der er anlagt et multoilet i forbindelse med
tanghuset.

Marens Patter er to gravhøje fra broncetiden, og
har i gammel tid været brugt som pejlemærker
ved sejlads ned gennem Lovns Bredning.
Der er en afmærket vandrerute til de to gravhøje
fra Havnen, og derfra kan man nyde en flot og
betagende udsigt ned over Sundstrup og en fin
udsigt op og ned langs begge fjorde.

Fiskerhuset er borgernes samlingssted for byens
mange aktiviteter. Huset er bygget på et
omrindeligt fundament fra et gl. fiskerhus.
Indkøbsmuligheder: der er indkøbsmulighed hos
Landlyst, som også har tankanlæg.

Film om Sundstrup, Nr. Rind & Uldbjerg

Rul til toppen