Fjordklyngens MTB-spor

En tur i vandkanten

Den nye mountainbike-rute i Fjordparken er ca. 61 km lang. Ruten løber gennem området i Fjordparken, det vil sige naturen rundt om de 6 landsbyer i Fjordklyngen: Skals, Låstrup, Ulbjerg, Sundstrup, Skringstrup og Nr. Rind. Denne rute giver befolkningen i Fjordparken en fantastisk mulighed for at se, hvor naturskønt vi egentlig bor.

Ruten

Ruten følger strande, skovveje, stier, markveje, grusveje og små asfalterede veje. Undervejs passeres mange forskellige naturtyper: Strand, skov, hede, marker og enge. Ruten består af et hovedspor, der kan køres af alle med en robust cykel. I tilknytning til hovedsporet findes allerede nogle single tracks af varierende længde og sværhedsgrad. Fremadrettet er planen, at der etableres flere single tracks langs ruten.

Download hovedsporet som GPX-fil her.
Download hele ruten inklusiv single tracks her.

Kort over ruten

MTBrute_billedeKort over hele ruten inklusiv single tracks kan downloades her. Kortet fylder 8 A4-sider, som lægges op ved siden af hinanden, til de danner et helt kort. Man kan printe hele kortet ud, eller nøjes med at printe det eller de kortudsnit, man vil cykle efter. På kortet er hovedsporet markeret med rødt, mens single tracks er markeret med blå.

Der er ikke afmærkning på selve ruten.

Kortet er forsynet med landemærker og andre let genkendelige ting på ruten, som man kan bruge til at navigere efter: for eksempel en meget stor sten, skilte og lignende. Overnatningsmuligheder og andre faciliteter er markeret på kortet, så det er muligt at planlægge turen, hvis man ønsker pauser undervejs eller måske vil køre ruten over flere dage.

Start og parkering

Udgangspunktet er Værestedet i Låstrup, hvor der er gode parkeringsmuligheder, vand, toilet- og badeforhold samt mulighed for primitiv overnatning.

Overnatningsmuligheder

Ruten giver masser af muligheder, hvad enten man er til krævende og udfordrende mountainbike-kørsel eller storslåede naturoplevelser. Ønsker man ikke at køre hele ruten på en gang, kan den køres i bidder, eller man kan benytte sig af de mange overnatningsmuligheder undervejs. Der er både mulighed for primitiv overnatning i form af shelters og teltpladser såvel som mere komfortabel overnatning hos private værter, på campingpladser, kro eller hotel.

Sporarbejde

Der sker hele tiden noget på sporet, da det bl. a. går gennem landbrugsarealer, der netop i denne tid bliver bearbejdet med div. maskiner. Vi opfordrer til at vise forståelse for dette arbejde. Det kan f. eks. være pløjning, såning, høst af majs samt vedligeholdelse af læhegn, hvor det afklippede træ kan ligge på sporet i en meget kort periode, andre steder kan det være grøfterensning, hvor det oprensede materiale kan ligge på sporet kortvarigt inden nedfræsning eller bortkørsel. Det er selvfølgelig meget uheldigt at køre oveni en gang opgravning, men tag det som en udfordring på ruten, vi har kun lånt den og befinder os i en tilpasningsperiode for både lodsejer og MTB’er.

Netop nu er der sat flere sten op med pilemærker på, der hvor vi er blevet gjort opmærksomme på, at det var svært at finde vej. Det er ved indkørslen til Skoleskoven fra Ejstrup Bro, i Skoleskoven og ved afkørslen fra Himmerlandsstien mod Ugelrisvej.

Der er sat afmærkningspæle op i Kildedalen.

Sporet fra Østervej i kanten af marken ud til Lynderup Enge er nu lavet færdigt og klar til brug. Sporet kan endnu være lidt blødt at køre på, men forventes at blive kørt til snarest.

spor-lynderup-enge1

Rul til toppen