Om Fjordparken

Sidste nyt 28. januar 2016

Styregruppe for projekt Fjordparken blev etableret d. 28. januar 2016:

  • Inge Carlskov fra Skringstrup – formand for Fjordklyngen telf. 30277205
  • Tina Dahl fra Skals
  • Jens Jørgen Ladefoged fra Skals Efterskole

Arbejdsgruppe for Fjordparken

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle seks bysamfund i Fjordklyngen, ialt 15 personer, arbejder med udvikling af delprojekter til Fjordparken.

Igangsætning af 9 delprojekter:

Den 28. Januar blev det besluttet at igangsætte 9 projekter rundt om i Fjordklyngen, som første konkrete initiativer i projektet. Læs nærmere herom i referatet fra d. 28. januar 2016.

Arbejdsgruppemedlemmer fra de enkelte lokalområder skal sammen med den tilknyttede konsulent udarbejde en skitse til projektet.

Styregruppen for Fjordparken arbejder for at få et møde med Viborg Kommune om vilkårene og mulighederne for at få gennemført de 7 projekter.

Hvad er Fjordparken?

Fjordparken er et projekt under Fjordklyngerådet – en sammenslutning af Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup, Ulbjerg, Skringstrup og Skals. Fjordparkområdet er identisk med Fjordklyngen, som dog ikke er stramt defineret, dvs. de nævnte byer og omegn.

Ideen med projektet er at udvikle et samlet naturområde med god adgang for borgerne i lokalområdet og turister til at udøve friluftsaktiviteter.

Projektet styres af Fjordklyngerådet v/ Inge Carlskov formand for Fjordklyngerådet. Som projektleder er tilknyttet byplankonsulentfirmaet Nærdemokrati.dk i Horsens v/ Mogens Knudsen.

Der er etableret en arbejdsgruppe af 15 personer fra hele Fjordklyngens område. Gruppen arbejder i starten af 2016 med kortlægning af eksisterende og ønskede aktivitetsmuligheder i Fjordpark-området.  Der arbejdes med registrering af cykelruter, vandre/løbestier, ridestier og kajakturer på Hjarbæk Fjord.

Registreringerne skal samles i en samlet oversigt over friluftsaktiviteter. Der skal afholdes workshops for turismeerhverv, foreninger, institutioner m.v. for at klarlægge, hvilke ønsker der er til områdets muligheder i forhold til friluftsliv.

Næste møde i arbejdsgruppen er d. 24. februar 2016 kl. 19.30 på Skals Efterskole.

Har du særlig kompetence omkring natur og friluftsaktiviteter og kunne tænke dig at deltage i arbejdet, hører vi gerne fra dig,

Hvis du vil høre nærmere kan du kontakt:

Nærdemokrati.dk v/ Mogens Knudsen

Telf. 20499018

www.nærdemokrati.dk

Rul til toppen