Baggrund

Om projektet ”Landsbyklynger – netværk og samarbejde”

Aktører:
I samarbejde med Ikast-Brande Kommune og Viborg Kommune skal Nærdemokrati.dk og Ålborg Universitetscenter i perioden 2014-2016 arbejde med udvikling af landsbyklynger og afdække muligheder og barrierer for at bruge landsbyklynger som et strategisk udviklingsredskab i landdistriktsplanlægningen.

I Viborg Kommune er der dannet www.fjordklyngen.dk, en landsbyklynge med seks byer Nr. Rind, Skringstrup, Sundstrup, Låstrup, Ulbjerg og Skals.
I Ikast-Brande Kommune er der dannet en landsbyklynge bestående af Thorlund, Gludsted, Hampen og Ejstrupholm. Landsbyklyngen har endnu ikke fået et navn.
Projektmedarbejdere er lektor Jørgen Møller og lektor Lea Holst Lauersen Ålborg Universitetscenter og byplankonsulent Mogens Knudsen firmaet Nærdemokrati.dk

Formål:
Formålet med projektet er at afprøve et nyt udviklingskoncept for landsbyudvikling. Hvor vi i mange år har været vant til, at hver landsby har arbejdet med sin egen udvikling og i bedste fald ikke har skelet så meget til nabolandsbyerne, og i værste fald betragtet dem som konkurrenter og arvefjender, så tilbyder landsbyklyngesamarbejdsformen, at der opnås en lang række fordele for de involverede landsbyer – og for de involverede kommuner gennem udvidede samarbejdsrelationer både mellem landsbyerne og mellem kommunen og klyngen.

Projektforløb:
Der skal arbejdes med at skabe en fælles identitet for området, såvel fysisk, socialt som kulturelt, såvel på den offentlige som den private del af lokalsamfundsaktiviteterne. Der skal samtidig lægges op til at tænke utraditionel, f.eks. at acceptere at give forskellige bysamfund hver deres særlige identitet som for eksempel servicebyen, iværksætterbyen, naturbyen, hestelandbyen, energilandbyen og så videre. Flere landsbyer må måske opgive nogle af deres hidtidige funktioner såsom forsamlingshuset og acceptere at én landsby i klyngen/området får en hovedrolle med etablering af et fælles, stærkt og fremtidssikkert multi-kultihus for idræt, sundhed, kultur, undervisning og iværksætteri til glæde for alle i hele området. De andre landsbyer kan måske få deres særlige ”specialer”, således at der opnås en betydelig diversitet i fremtidens landsbystruktur. Herved kan mange, forskellige behov og ønsker indfries, og en fremtidig overlevelse og udvikling kan sandsynligvis langt bedre sikres til glæde for de fremtidige beboere, kommunen og lokalsamfundet ”Klyngelandsbyen”. Perspektivet er, at der inden for klyngen og inden for få kilometers afstand kan opnås bedre levevilkår med et højere serviceniveau ved at samle ressourcerne gennem en fælles planlægning.

Tidsplan og økonomi:
Projektet forløber i perioden 2013–16. Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter støtter projektet med
750.000 kr. Viborg Kommune og Ikast-Brande Kommune bidrager hver med 100.000 kr. fordelt over projektperioden på de 4 år.

Rul til toppen