Borup Hede

Borup Hede/Skinders Bro er særdeles smuke og fuldt af historie.
Broen over åen og hulvejene i skrænterne hørte til Hærvejs systemet.
Broens forgænger er en af de ældste træbroer, man kender i Danmark.
Borup Hede er et smukt hedeområde, der naturplejes med græssende får. Heden er en lille rest af de udstrakte hedeområder, der dækkede store dele af Himmerland indtil slutningen af 1800-tallet. Der er afmærket en lille natursti og opsat informationstavle.
De to største høje i området, Galgehøj og Tinghøj, er formodentligt anlagt i bonde-stenalderen. Deres navne fortæller om deres brug i middelalderen som udendørs tingog rettergangssteder.
Der findes p-plads og vandresti.
Rul til toppen