Kærby Bakke

Shelterpladsen er en primitiv overnatningsplads med sheltere, bålplads, muldtoilet og et fantastisk udsigtspunkt med udsigtstårn.  Vand kan hentes 100 meter derfra på MTB-sporet, se infotavle.

Shelterpladsen ligger i forbindelse med mountainbikeruten gennem de seks byer i Fjordklyngen, og det er tanken, at den blandt andet
kan anvendes af gæster på mountainbikeruten. Men pladsen er åben for alle.

Shelterpladsen ligger på Kærby Bakke mellem Låstrup og Nr. Rind. Det er en hel unik lokalitet med udsigt over et kæmpe engareal ud mod Hjarbæk Fjord, Skals, Nederhede, Vorde, Hjarbæk, Kvols, Lynderupgård og hele oplandet mod nord og øst.

I udsigtstårnet er der en beskrivelse af det lokale landbrugsområde, eng, mark, før og nu, beskrivelse af et par synlige nedlagte virksomheder og fortællinger herfra samt beskrivelse af dyre- og fugleliv. Endvidere er der en beskrivelse af Naturprojektet ” Rinds Enge ” på ca. 20 ha, hvor Rinds Bæk føres tilbage til sit naturlige leje, med div. slyngninger og oversvømmelse af arealet. Arealet ligger mellem Kærby Bakke og Hjarbæk Fjord.

På bakkerne omkring overnatningspladsen går der græssende Skotsk Højlandskvæg hele året.

 

 

Shelterpladsen er etableret af landsbysamarbejdet Fjordklyngen med finansiel støtte fra Friluftsrådet, Viborg Kommune, Den Jyske Sparekasse og Lions Club Møldrup.

 

Rul til toppen