Naturformidling

Vi har en fantastisk natur i Fjordklyngen – vi har skov, vi har strand, vi har hede, eng og mark, vi har fjorden…

Vil du med ud i naturen og lære, hvad den kan bruges til, så holder vi en række arrangementer, du kan deltage i.

Vi har udgivet en folder med årets arrangementer, som du kan finde rundt omkring i Fjordklyngen, eller downloade her:

naturformidlingsarrangementer_2020

Nedenfor er links til de enkelte arrangementer:

Fisk i fjorden

Fjordens dyreliv (Muslingefestivalen)

Gourmet-madlavning i naturen

Oldtidsmad på Borup Hede

Gourmet-svampetur

Rul til toppen