Viborg Kommune søger deltagere i et forsøgsprojekt!

Viborg Kommune søger deltagere til transport forsøgsprojekt!

Viborg Kommune ønsker at afprøve et nyt koncept for kollektiv transport i Viborg Kommunes landdistrikter.

Fjordklyngen er udpeget som èt af i alt tre forsøgsområder og søger i den forbindelse personer, som har lyst til at være med til at forbedre de offentlige transportmuligheder og samtidig nedsætte belastningen for miljøet. Det kan blandt andet dreje sig om forsøg med en landsbybus, delebiler, elcykler eller andet, man kan være fælles om.

Har du lyst til at høre mere og evt. deltage, kan du kontakte Inge Carlskov på

e-mail: inge.carlskov@gmail.com eller tlf. 30 27 72 05 inden d. 8. oktober 2017.

Med venlig hilsen

Fjordklyngerådet

Rul til toppen