Baggrund

Vejen til at nå i mål er at skabe inspirerende rammer, der gør Fjordklyngen endnu mere attraktiv både at leve i og besøge.

BAGGRUNDEN FOR OMRÅDEFORNYELSEN I FJORDKLYNGEN

ved borgmester Ulrik Wilbek, Viborg Kommune

Levende byer og lokalsamfund er vigtige for at skabe udvikling og vækst i Viborg Kommune. Derfor har Viborg Kommune inden for de seneste år sat områdefornyelser i gang i Vammen, Karup, Møldrup, Stoholm, Rødkærsbro, Klejtrup og Viborg Baneby. Nu er turen kommet til Skals, Skringstrup, Ulbjerg, Sundstrup, Nr. Rind og Låstrup, som tilsammen udgør Fjordklyngen. Her er planlagt områdefornyelse fra 2017 og frem til 2022.

Ændringerne af byfornyelsesloven pr. 1. juli 2016 gør det muligt at arbejde med landskabet mellem byerne. Fjordklyngens seks byer er udvalgt til denne områdefornyelse, da Viborg Kommune tror på, at en klynge, som består af mindre byer, tilsammen har en større kapacitet til at løse fælles udfordringer. Fjordklyngen har gennem fælles initiativer og fysiske anlægsprojekter vist et stærkt sammenhold, hvor byerne står sammen om at skabe et attraktivt område for nuværende og kommende borgere.

Fjordklyngen i Viborg er resultatet af et initiativ, hvor en gruppe borgere fra seks byer er gået sammen om at skabe en god udvikling for deres område. Engagementet i Fjordklyngen er stort, og der er mange ildsjæle, som brænder for områdets fremtid. De har engageret sig længe inden, kommunen trådte ind i arbejdet. Områdefornyelsen bygger videre på det fundament, der allerede er skabt i Fjordklyngen. Ambitionen er at løfte de seks individuelle landsbyer som en helhed, knytte byerne endnu tættere sammen og tiltrække flere tilflyttere og turister til området.

Vejen til at nå i mål er at skabe inspirerende rammer, der gør Fjordklyngen endnu mere attraktiv både at leve i og besøge. Det handler blandt andet om at skabe bedre adgang til naturen og områdets rige kulturhistorie. For eksempel er fjorden en perle med et stort og uudnyttet potentiale. Områdefornyelsen vil skabe bedre adgang til fjorden og etablere nye faciliteter, som tillader borgere og turister at komme helt tæt på vandet og fjordens liv. Derudover er der også mange mødesteder på land, der skal styrkes og kobles på lokale og regionale vandre- og cykelruter. På den måde bliver Fjordklyngen en del af en større og samlet fortælling, der er med til at brande stedet og sprede den gode historie om området.

Dette byfornyelsesprogram udpeger en række spændende nedslag, som ønskes realiseret med de ni millioner kr., der afsættes til områdefornyelsen. Nedslagene er udvalgt af en lokal forankret følgegruppe med repræsentanter fra Fjordklyngens seks byer. De skal alle have en kæmpe tak for deres store og smittende engagement. Et stærkt engagement er altafgørende for en god proces og et robust og givende resultat, som alle parter kan være stolte af. Nedslagene gennemføres etapevist og forventes anlagt i årene 2017 – 2022.

Viborg Kommune glæder sig til at fortsætte det gode samarbejde med Fjordklyngen.