Naturformidling

Vi har en fantastisk natur i Fjordklyngen – vi har skov, vi har strand, vi har hede, eng og mark, vi har fjorden.