Skringstrup

Simested å på den ene side og Skals å på den anden.

Historien om landsbyen, hvor beskedne 80 husstande ikke er nogen hindring for et spirende erhvervsliv

Simested å på den ene side og Skals å på den anden. Skringstrup er fra naturens side blevet heldigt forsynet – og det er den lille landsby på mange måder præget af med naturrigdomme og et rigt plante- og dyreliv.

ERHVERVSBYEN

Men det er ikke kun naturen, der har gjort Skringstrup til noget særligt. Det har menneskene også! De driftige mennesker, de initiativrige og de dygtige. Dem, der kan noget, vil noget og som gør noget.

Naturligvis er der møbelvirksomheden Tvilum-Scanbirk, der med 120 ansatte sætter sit præg på byen. På en positiv måde. Men der er også et flot og velfungerende kursus- og feriecenter i den gamle skole, en virksomhed der laver fantastisk økologisk chokolade, et IT-firma, et serviceudlejningsfirma, en tømrer, smed, vognmand, psykolog, fysioterapeut og…, ja man kunne blive ved… De er driftige mennesker i Skringstrup – måske det er naturen, der gør noget ved dem?

STUTTERI OG RIDESKOLE
MED SPECIALE I FJORDHESTE OG SØDE BØRN!

Og, ja – så har vi slet ikke nævnt Birken. Et stutteri og rideskole, der med speciale i fjordheste tiltrækker hesteinteresserede fra det ganske land. Det er Jens Høgh, der de sidste 20 år har stået i spidsen for rideskolen på sin helt egen unikke og anerkendte måde.

Hestene er lydige og velopdragne, og det samme er eleverne – Jens vil nemlig ikke bruge tiden på næsvise børn og unge eller på galsindede heste. Som han engang sagde til i et interview til en landsdækkende avis ”Dyr og børn opdrages med humor, massevis af ros, respekt og retningslinier…”. Der er omkring 450 elever på Birken.

FORSAMLINGSHUSET OG MINDESTENEN

Naturen er det hele værd i Skringstrup med ådalene, Borup Hede med lyngplanterne og den velkendte Hvolris Jernalderpark tæt på som noget af det, der skal nævnes.

Der er også Holmgaard, der er en privatejet, smuk
herregård fra 1400-tallet. Hovedbygningen,
der er en bindingsværkbygning fra midten
af 1700-tallet, er fortsat bevaret – og det
er altid værd at køre forbi.

Man bør også slå et smut forbi Skringstrups forsamlingshus, der har været rammerne om mangt og meget. Tidligere var det baller, gymnastik, dilettant, karneval og sportsfester – i dag hedder det forårsfester, Sankt Hans Fest, høstfester og vinterfester. Og når der er fest, drikkes der i øvrigt altid Skringstrup-vin.

Ved forsamlingshuset, der blev finansieret via folkeaktier, finder man en ganske særlig mindesten til minde om Danmarks befrielse i 1945.

Den 5. maj 1945 – præcis klokken otte om morgenen – samledes Skringstrup-borgerne i anledning af befrielsen. Her blev der afholdt en højtidelighed under ledelse af lærer Ellingsøe, og der blev skænket en sten, der var fundet på en stenaldergravplads.

Ét år senere – den 5. maj 1946 – blev stenen afsløret af et fremtrædende medlem af modstandsbevægelsen; Pastor Østergaard-Nielsen. På stenen står der: 5. maj 1945. Endt er fem onde Aar.

Fredstid læge Krigens Saar.

Afsløringen af mindestenen blev overværet af ca. 250 mennesker.

Jo, for en by med 80 husstande har Skringstrup altid kunnet noget særligt. Nøjagtigt som det er tilfældet med byens erhvervsliv i dag…

”Den driftige erhvervsby, der ligger smukt mellem to ådale”