Sundstrup

Sundstrup er Viborg kommune eneste aktive fiskerihavn, og særdeles kendt for muslingefiskeri.

Sundstrup ligger flot placeret ved Hjarbæk Fjord mod syd og Lovns Bredning mod nord

I 1967 blev den daværende færgeforbindelse mellem Sundstrup og Virksund på vestsiden af Louns Bredning nedlagt, og en vejdæmning blev bygget.

Sundstrup er Viborg kommune eneste aktive fiskerihavn, og særdeles kendt for muslingefiskeri.

Havnen er også et kendt sted for mange bus- turister, hvor den medbragte kaffe nydes til fjordens aktiviteter og med udsigt til Ulbjerg Klint.

Området har et rigt fugleliv, og man kan dagligt glæde sig over de mange fiskehejrer og sæler.

På havneområdet er der opstillet infotavler om fugle i området.

Tanghuset ligger flot ud til Fjorden syd for vejdæmningen. Tanghuset er i dag et lille museum, som viser redskaber og historien om tang og dens betydning langs Limfjorden. I dag er Tanghuset også indrettet som primitivt overnatningssted for kano/ kajak, cykel og vandrefolk.

Der er anlagt et multoilet i forbindelse med tanghuset.

Marens Patter er to gravhøje fra broncetiden, og har i gammel tid været brugt som pejlemærker ved sejlads ned gennem Lovns Bredning. Der er en afmærket vandrerute til de to gravhøje fra Havnen, og derfra kan man nyde en flot og betagende udsigt ned over Sundstrup og en fin udsigt op og ned langs begge fjorde.

Fiskerhuset er borgernes samlingssted for byens mange aktiviteter. Huset er bygget på et omrindeligt fundament fra et gl. fiskerhus.
Indkøbsmuligheder: der er indkøbsmulighed hos Landlyst, som også har tankanlæg.